Indien u gegevens naast die uwe voor een officiële publicatie nodig heeft, neem dan telefonisch contact op met de gegevenscoordinator van de NatuurBank of stuur een e-mail met de aard van de gegevens, de periode van onderzoek, de geografische beschrijving van het gebied (b.v. over welke kilometerhokken gaat het) en in welke vorm u de waarnemingen aangeleverd zou willen hebben.