De Stichting Natuurbank Limburg is de jongste stichting van het Natuurhistorisch Genootschap en is in 2002 opgericht. Het doel van de NatuurBank bij de oprichting is om veldwaarnemingen van natuur, landschap en cultuurhistorie in Limburg te beheren en het maximaal beschikbaar stellen aan leden van het Natuurhistorisch Genootschap, maar ook aan overige belanghebbende organisaties en/of personen.