Voor de veldwaarnemers, waaronder natuurlijk onze eigen NHGL-leden, is er een invoer- en raadpleegsysteem met veel functionaliteit beschikbaar. Men kan beschikken over een invoersysteem, waarmee zij hun waarnemingen kunnen digitaliseren en aanleveren bij het NHGL. Bovendien kunnen onderzoekers en waarnemers hun eigen waarnemingen on-line inzien en als verspreidingskaart afbeelden.

De NatuurBank maakte voorheen gebruik van het ecologisch inventarisatiearchief 'ECOLOG' van Vicrea Solutions B.V. Ook met de codering en naamgeving is getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij Nederlandse standaarden (zoals BioBase). De applicatie was via internet beschikbaar voor de waarnemers, zowel voor het opvragen van de Limburgse natuurgegevens als voor het invoeren van eigen waarnemingen.
Sinds begin 2010 is de NatuurBank Limburg aangesloten aan de landelijke database voor natuurgegevens (NDFF) en beschikt van een daartoe behorende invoerportaal met nog meer mogelijkheden dan het vorige systeem.

Hogere planten, paddestoelen, mossen, zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen, vissen, libellen, sprinkhanen en vlinders: waarnemingen van NHGL leden bestrijken een brede spectrum aan soortgroepen. Voor alle soortgroepen zijn indien nodig de vertrouwde invoerformulieren digitaal beschikbaar. Invoeren geschiedt liefst door de waarnemer zelf met een gebruikersnaam en wachtwoord (aan te vragen bij de gegevenscoordinator voor NHGL leden). De laatste jaren worden meer en meer waarnemingen via mobiel ingevoerd op het platform van Waarneming.nl.

Voorts kennen de verschillende invoersystemen uitgebreide selectiemogelijkheden bij voorbeeld: op soort, gebied, kilometerhokken, zelf gedefinieerde gebieden, provincie, familie, datum, zeldzaamheid, validatiestatus of eigen gedefinieerde 'tag'. Automatisch uitvoer is mogelijk als Excel tabel en daar waar gefaciliteerd op kaart.

Met de NatuurBank beschikken de leden van het Genootschap over het gereedschap om hun eigen inventarisatiewerk te bewaken. Handig bij vervolgonderzoek of bij het schrijven van artikelen voor bijvoorbeeld het Natuurhistorisch Maandblad.